crear logotips, imatge corporativa

Imatge corporativa

Conceptualitzem la teva imatge corporativa, unificant l'estratègia per als canals de comunicació off-line i on-line, de manera que es transmeti un missatge coherent a tot arreu.

servei pagines web

La imatge corporativa és el recull de valors i formes d’una organització aplicades de forma visual. La identitat no és un simple eslògan ni una col·lecció de frases: ha de ser visible, tangible i omnipresent sempre.
Tot el que fa una organització ha de ser una afirmació de la seva identitat. Tots els productes, serveis o esdeveniments han de projectar la seva missió, visió i valors. Els elements que utilitzi una organització han de mantenir i mostrar aquestes manifestacions d’identitat pròpia.

  1. Definició de marca i sub-marques
  2. Definició de logo, imagotipus i anagrama
  3. Llibres d’estils i normes d’aplicacions